ساعت کاری 08:30 – 21:30

اصفهان، خیابان امام خمینی، کیلومتر2…

4353 005 0912

Slider14

ارزش ها

  • حرکت در راستـای اخلاق اسلامـی، قوانیـن و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی
  • حفظ انسجام و یکپارچگی مجموعه با تقویت روحیه، کارگروهی و خرد جمعی
  • احترام به حقوق مشتریان و جلب رضایت حداکثری ایشان
  • خلاقیت، هوشمندی و حرکت به سمت نگرش های جدید تبلیغات
  • ارایه خدمات صحیح، مناسب و موثر، فراتر از انتظارات مشتریان

اهداف

  • بکارگیری تمام توان مجموعه در جهت رضایت مشتریان و ایجاد آرامش خاطر و گشایش کسب و کار ایشان
  • تمرکز بر روی اهداف مشتریان و ارایه راهکارهای خلاق، مناسب، موثر و مقرون به صرفه
  • ایجاد روابط پایدار با مشتریان بر پایه مشارکت، مسئولیت پذیری، درک متقابل و صداقت
  • هوشمندی، خلاقیت، کیفیت و بکارگیری دانش علمی و فنی در جهت رشد و توسعه فعالیت های مشتریان
  • تحقیق، بررسی و رصد تحولات بازار هدف مشتریان و ارایه پیشنهادات و ابتکارات خلاقانه و انجام اقدامات اثربخش و راهگشا